DB2 ATELIER

Дб2 носи 2-та инициалите на Динева и Борисов, създали проектантскотоателие. Името може да бъде разчетено като съкращение на Доверие и Баланс, 2 човешки ценности, които се стремим даследваме.

Ние сме малък екип, койтосъществува от 2009г. и сме отворени към страстта на една професия, с вниманиенасочено към човешките отношения иуважение към околната среда.

За Стефка Динева и Иван Борисов проектиранетое преди всичко създаване на взаимоотношение на доверие със събеседниците им и създаване на сгради, отговарящи нажеланията и нуждите на хората, които ги използват – проектиране за човека с вдъхновение и откритост.

Малкият екип се развива в своето темпо, отговарящо на търсенето и изискването на клиентите.

В годините от своето създаване идо днес, db2 atelierнасочва своите интереси към проектирането на индустриални, жилищни и ваканционни сгради, както и обществени и градоустройствени проекти.

Дб2 ателие може да отговори навзискателните изисквания на клиента с професионализъм, отговорност, изслушване и участие в конструктивен диалог. Екипът, със свояпрофесионален опит, е в услуга на инвеститорите, частни собственици илипублични институции.

Нашите идеали са продиктувани от нашите ценности, с които служим насвоите клиенти.

Иван Борисов

Роден през февруари 1974г., гр. Сливен, семеен.

Дипломиран в Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София:

1999г. – специалност „Транспортно строителство“

2003г. – специалност „Строителство на сгради и съоръжения“

Съдружник в db2 atelier, специализиран в проектирането наметални промишлени сгради

Стефка Динева – Si

Родена през декември 1980г., гр. Сливен, семейна.

Дипломирана през:

2006г. – Висше Национално Училище по Архитектура, гр. Лион, Франция – специалност „Архитектура“

2017г. – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив – специалност „Позитивна психология“

Съдружник в db2atelier, специализирана в проектирането на промишлени, жилищни иваканционни сгради

Александър Павлов – 36 г.

Специалист – 3D моделиране и дизайн мениджър

Красимир Димитров – 26 г.

Специалист – строителен техник и чертожник