Project Description

Описание

Обектът се разполага на важна пътна артерия и осигурява улеснен достъп за доставка на суровини и отвеждане на готовата продукция.
Административната сграда е монолитна и в нея се помещават офиси и битови помещения.
Промишлената част е съставена от склад и производствен корпус, в който се обработва дървения материал, като се надробява, изушава и пресова до получаването на готов продукт – дървени пелети за отопление. Производствената сграда е построена със стоманена конструкция и покрита с термоизолационни панели и провилирана ламарина.

Подробности за проекта

Местоположение:

гр. Сливен

Възложител:

„БУЛВУДС ГРУП“ ООД

Площ на обекта:

РЗП 962м²

Строителна стойност:

500 000 лв.