Project Description

Описание

Проектът за павилион се ситуира в училищен двор на съществуващо учебно заведение и е проектна разработка за участие в Национален младежки конкурс. Идеята на павилиона е да покаже една реална възможност за разработка на компактна нискобюджетна сграда, чрез модулна система, която съчетава икономичност, многофункционалност и може да се адаптира според изискванията за пасивни сгради. Павилионът може да се използва за културни мероприятия и срещи, обучения и изложби, творчески ателиета и събития. Неговата архитектура позволява промяна на облика – цветове, фасадни плоскости, добавяне на допълнителни елементи и мултиплициране с цел разширяване на пространството и адаптиране. Модулната система позволя сградата да се разглобява, премества и монтира според нуждите на ползвателите.

НАГРАДА на публиката на Национален младежки конкурс „Аз мога да строя“ – с участието на ученици от гимназия СПГСГ „Арх. Георги Козаров“ гр. Сливен
НОМИНАЦИЯ в КОНКУРС на ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ в рамките на SOFIA ARCHITECTURE WEEK НА ТЕМА RE-SKIN R/EVOLUTION

Подробности за проекта

Местоположение:

гр. Сливен

Възложител:

„Е. Миролио“ ЕАД

Площ на обекта:

РЗП 126м²

Строителна стойност:

50 000 лв.

Категория: