Project Description

Описание

В промишления имот на възложителя се правят значителни преустройства, подобрения и застрояване, с идеята да се разшири производството на консервирани храни. Създават се складове за суровини, опаковки, готова продукция, хладилни камери, товаро-разтоварна зона съгласно специфичните технологични изисквания на производството. Конструкциите на новите сгради са изпълнени от стомана, покрита с термоизолационни панели.

главен проектант – инж. Иван Борисов

Подробности за проекта

Местоположение:

гр. Нова Загора

Възложител:

Палиррия България ЕАД

Площ на обекта:

РЗП 4080м²

Строителна стойност:

2 650 000 лв.