ИНЖЕНЕРИНГ

Спестяваме ви време, усилия и средства, за да бъдете по-щастливи и свободни

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

НАШИЯТ ПОДХОД

Времето е най-скъпият ресурс, затова ние считаме, че е важно да ви предоставяме все по-разширени и добри услуги, които да ви спестяват време и средства.

Инженерингът е комплексна услуга, която включва цялостно съдействие, от проектирането до окончателното изграждане на вашия обект. През цялото време ние ви консултираме, управляваме проектите, документацията и самото строителство. Така вие можете да сте сигурни, че вашите начинания са в сигурни ръце.

Инженерингът е сложен процес, който би представлява управление на строителството.

Чрез тази услуга db2 atelier организира и управлява инвестициите, проектите, строителната документация и процесите в интерес на инвеститора.

Инженерингът включва:

 1. Консултиране
  Индивидуални консултации или пакети от консултантски услуги, в подкрепа и развитие на вашите идеи, проекти и строителни обекти.
 2. Управление на проектите, строителната документация и строителството
  • Изготвяне на подробно задание за проектиране, което осигурява яснота за обема на инвестициите и процесите на изпълнение или възможност за работа с предварително изготвено задание от възложителя. Разглеждане на различни възможности и техните предимства и недостатъци. Предварителна оценка за успешно вземане на решение.
  • Създаване на инвестиционни проекти, в различните фази на проектиране или работа с инвестиционни проекти, изготвени от друг проектантски екип;
  • Съдействие до издаване на разрешение за строеж за обекта
  • Изготвяне на количествено-стойностни сметки вкл. и подбор на най-подходящите материали на пазара в съответствие с предвидения бюджет.
  • Съдействие при подбора на материалите.
  • Извършване на тръжни процедури за избор на изпълнител, подизпълнители и доставчици
  • Съдействие и консултации при избор на съоръжения и оборудване.
  • Извършване на авторски контрол и инвеститорски надзор по време на строителството, в сътрудничество с всички участници в процеса. Контрол и координация по време на строителството и разрешаване на възникнали проблеми
  • Контрол на качеството на работа и материалите, които се влагат
  • Участие в комисии и събрания, при изготвяне на строителната документация и по време на строителството.
  • Участие в приемателните комисии за въвеждане в експлоатация на обекта
  • Следене на гаранционни срокове, нередности и съдействие за отстраняване на дефекти.
 3. Ние се ангажираме
  • Да осигурим най-добрата възможна преценка за бъдещи инвестиции във вашата инвестиционна инициатива
  • Да планираме, организираме, координираме и контролираме проекта и строителния обект

ВЗИСКАТЕЛНОСТ КОМПЕТЕНТНОСТ

Екипът на db2 atelier устоява своите ценности във всеки един етап от работата си.

Опитност

Опитът на нашият екип ни дава увереността, че ние умеем да се справяме с предизвикателствата, като бързо се приспособяваме към всяка новост.

Познания

Познанията ни се основат изключително на нашият професионален опит и постоянни обучения за повишаване на нашите умения.

Методичност

Ние имаме и използваме своя методика и организация, за да постигнем най-добри възможни резултати.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem sadips ipsums aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Industry Alliance
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem sadips ipsums aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Xtra Technologies

Вие сте в течение на цялата ни работа и получавате информация за всяко едно взето решение.

Вярваме, че взаимното доверие се изгражда когато има откритост, адаптивност и взаимен диалог. Вашите инвестиции са важни за нас, нашият опит и всеотдайност са
важни за вас.
Екипът на db2 atelier уважава своите клиенти и техните потребности.