Loading...
Статии2019-09-14T19:02:55+00:00

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Окончателната, завършена, проектна документация включва инвестиционен проект /сбор от проектите на съответните специалности/, документите за собственост, удостверения, становища, заповеди, действащ градоустрвойствен план, виза за проектиране, удостверения и застраховки на проектантите, спецификации, количествени сметки, предварителни доовори [...]

By |септември 27th, 2019|Categories: Други|

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ – ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Сградите и тяхното предназначение е разнообразно. В зависимост от бъдещата им функция предпроектните проучавания са важни за изработването на първоначална идея, която определя функционалността, етажността, разположението на пространствата, площите, помещенията, обслужването, външния изглед, материалите, транспортния [...]

By |септември 27th, 2019|Categories: Други|

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ – ОТКЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕМ?

Проектирането е сложен процес, който изисква първоначални проучвания, за да се достигне до решението, което възложителя търси, за целите на своя обект. Независимо дали става въпрос за промяна на статута на определен имот, неговите граници [...]

By |септември 27th, 2019|Categories: Други|
Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies) за да съхранява вашите настройки, които бихте направили по време на вашето посещение. Добре