ПРОЕКТИРАНЕ

Проектирането е дейност, с която екипът на db2 помага на своите клиенти, да осъществят идеите за своите сгради, съоръжения или имоти. Вашите идеи са нашите вдъхновение и предизвикателство, с които ги превръщаме в реалност.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

НАШИЯТ ПОДХОД

В своята работа залагаме на минималистичен подход и практичност в проектирането. Съдействаме на нашите клиенти във всеки един етап от тяхната инициатива и търсим възможно най-добрите решения.

Инвестиционното проектиране е комплексен процес, който включва няколко фази с участието на различни специалисти. Доверието и съгласуването по време на целия процес е залог за завършеност на проектите. картинка Като наши клиенти, ние се стараем да ви информираме за всичко, свързано с вашите проекти и документация.

Инвестиционното проектиране е комплексен процес, който включва няколко етапа. В проектирането участват екип от специалисти в различни сфери.

 1. Предпроектни проучвания – анализ на наличната документация, градоустройствени параметри; собственост; възможности за застрояване в имота, според идеите на клиента; определяне на необходимите проектни части и документация; уточняване на предстоящите процедури.
 2. Споразумение между проектант и възложител
  Според направените предпроектни проучвания, възложителят представя предварително изготвено задание за проектиране или се изготвя съвместно с проектантите.
  На базата на заданието проектантите представят оферта за проектиране на възложителя.
  Споразумението се утвърждава със сключване на договор за проектиране.
 3. Изработване на градоустройствен проект
  Градоустройственото планиране се извършва на отделни или група имоти, квартали, улици и селища. Чрез него се разрешава вида на сградите, предмет на инвестиционното намерение. Тогава бъдещото застрояване се определя от действащия градоустройствен план или се прави изменение.
 4. Изработване на инвестиционен проект
  Инвестиционният проект е проектът на сградата (сградите) или съоръженията. Той представлява комплексна документацията, с която възложителя ще осъществи на практика своето инвестиционно намерение. На основата на тези документи се изчисляват средствата за нейното построяване.Този набор от документи служи за издаване на разрешение за строеж.
  Инвестиционният проект може да включва проектни части като: архитектура, конструкции, електрически инсталации, водопровод и канализация, отопление, вентилация и климатизация, геодезия, пожарна безопасност, план за безопасност и здраве, енергийна ефективност, технологична, план за управление на отпадъците, паркоустройство и благоустройство, геоложки проучвания и др. Наборът от проектни части зависи от специфичността на проекта и неговата функция.

 

Фази на проектиране

Изработването на инвестиционния проект може да бъде в три фази, като на всяка едно от тях може да се получи разрешение за строеж.

Първата фаза е идеен проект, в който има основните положения на сградата или съоръженията, част архитектурна, строителни конструкции и др. части при необходимост в зависимост от специфичността на проекта. Идейният проект е основание за получаване на разрешение за строеж. С идейния проект може да се започне строителството и да се изпълнят основите на сградата.

Втората фаза е технически проект, в който вече се представят всички необходими проектни части, които са разработени по-подробно. Техническата фаза на проекта е също основание за издаване на разрешение за строеж (ако няма такова на фаза идеен проект). С тази техническа документация обекта може да бъде изграден и въведен в експлоатация.

Третата фаза е работен проект, който предоставя детайлно разработване на чертежите. Тези подобно изготвени чертежи на отделните елементи на сградата архитектурни, конструктивни, инсталационни и др. са тъй наречените производствени чертежи. Те служат за изработване на всеки един конкретен елемент, както и неговия полагане и монтаж в строежа.

 

Съпътстваща документация

Едновременно с изработването на проектите, се провеждат различни процедури за осигуряване на ток, вода, газ, пара до имота, съгласувателни решения с различни институции в зависимост от предвидените функции на обекта. Те са необходими както в процеса на проектиране така и при издаване на разрешение за строеж. Те служат при изпълнението на обекта и допълват неговата строителна документация.

 

Съгласуване и одобряване на проекта от администрациите

 • Внасяне на готовата документация за съгласуване, одобряване и издаване на разрешение за строеж от компетентния орган/администрация.
 • Получаване на разрешение за строеж

МИНИМАЛИЗЪМ ПРАКТИЧНОСТ

Екипът на db2 atelier участва в конкурси и печели номинации и награди. Прочетете повече тук.

Функционалност

Достъпност и бързо обслужване са от първостепенно значение за изпълняване на предназначението на всеки обект.

Детайлност

Изучаването на детайлите постига съвършенството на всеки един резултат.

Изчистени линии

Яснотата в линиите създава чуството за устойчисвост, свобода и удобство.

Благодаря на невероятния екип! Цехът беше проектиран в много добри срокове. Г-н Борисов ни следваше във всяка административна стъпка. Сградата е прекрасна и много функционална. Бяха спазени всички нормативни изисквания.

Благодаря още веднъж!

Дора Лазаров, Цех за Пелети, кв. Речица, гр. Сливен

Аз съм чужденец, Себастиян Ванкопенол. Проектът ми беше изработен от вашият екип. Сроковете ни бяха къси, но въпреки езиковата бариера успяхме да се справим. Благодарение на вас успяхме да подадем проекта си на време!

Желая ви успех и все повече нови сгради!

Себастиян Ванкопенол, Цех за оцет, с. Драгоданово, общ. Сливен

Понякога идеите идват спонтанно, но често те са следствие от едно продължително търсене и вдъхновение.

Ние го откриваме в малките неща, които ценим, в удовлетворението на клиентите и нашите ценности. Нашата мисия е да създаваме вашите пространства, в които да се чувствате щастливи.