За admin

Този автор все още не е добавил информация за себе си.
Досега admin е създал 3 статии.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Окончателната, завършена, проектна документация включва инвестиционен проект /сбор от проектите на съответните специалности/, документите за собственост, удостверения, становища, заповеди, действащ градоустрвойствен план, виза за проектиране, удостверения и застраховки на проектантите, спецификации, количествени сметки, предварителни доовори с екплоатационните дружества, разрешителни документи. Този набор от документи се подрежда по определен логичен начин и се предоставя на съответната [...]

Автор: |2019-09-27T09:40:54+00:00септември 27th, 2019|Други|0 Коментари

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ – ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Сградите и тяхното предназначение е разнообразно. В зависимост от бъдещата им функция предпроектните проучавания са важни за изработването на първоначална идея, която определя функционалността, етажността, разположението на пространствата, площите, помещенията, обслужването, външния изглед, материалите, транспортния достъп, захранването с ток и вода, газ, производствения процес (ако става дума за промишленост), връзка с другите имоти или обекти, [...]

Автор: |2019-09-27T09:35:05+00:00септември 27th, 2019|Други|0 Коментари

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ – ОТКЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕМ?

Проектирането е сложен процес, който изисква първоначални проучвания, за да се достигне до решението, което възложителя търси, за целите на своя обект. Независимо дали става въпрос за промяна на статута на определен имот, неговите граници и предназначение, или за изработване на инвестиционен проект и получаване на разрешение за строеж, познаването на действащите закони и разпоредби [...]

Автор: |2019-09-27T09:35:24+00:00септември 27th, 2019|Други|0 Коментари
Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies) за да съхранява вашите настройки, които бихте направили по време на вашето посещение. Добре