Project Description

Описание

В рамките на индустриалните зони на града периодично се разширява хранително-вкусовата промишленост. Проектът е разработен с помощта на европейско финансиране. Обектът разполага с основни пространства: зона приемане на суровини, производствена зона и съхранение, заготовка и експедиция на готова продукция. При проектирането е предвидено използване на съвременни технологии за произвеждане на висококачествени хранителни продукти, съвременно технологично оборудване, подходящо събиране и разделяне на отпадните продукти, избягване пресичане на технологичните потоци. Сградата е изпълнена от стомана, покрита с термоизолационни панели.

главен проектант – инж. Мария Илева
пожарна безопасност – инж. Иван Борисов

Подробности за проекта

Местоположение:

гр. Нова Загора

Възложител:

„МЕГАХРАН 2015“ ЕООД

Площ на обекта:

РЗП 4000м²

Строителна стойност:

2 600 000 лв.