Project Description

Описание

В регионите в растеж в област Сливен през последните години се застроиха множество нови сгради за съхранение на продукция и селскостопанска техника, инвентар, както и складове. Това са два от многото примери за подобни сгради, чиито автор е db2 atelier. Селскостопанските сгради се изграждат от стоманобетонови основи и стени, метална конструкция и се покриват профилирана ламарина. Обикновено тези сгради се застрояват в бивши селскостопански дворове.

главен проектант – инж. Иван Борисов

Подробности за проекта

Местоположение:

общ. Нова Загора

Възложител:

Земеделски производители

Площ на обекта:

РЗП 1260м² + 1250м²

Строителна стойност:

652 600 лв.