Project Description

Описание

Промишлените сгради са част от индустриален комплекс за производство на пластмасови капачки и заготовки за пластмасови бутилки. Производството се разраства и разширява с бързи темпове на всеки две години, като се увеличава складовата база.
Сградите са осъществени с метална конструкция, покрита с термоизолационни панели. Основните изисквания на възложителя при проектирането са практичността и доброто изпълнение на сградите.

главен проектант – инж. Иван Борисов

Подробности за проекта

Местоположение:

гр. Сливен, Индустриална зона

Възложител:

„Ретал Балкан“ ЕООД

Площ на обекта:

5 750 м²

Строителна стойност:

4 025 000 лв.